top of page

HR Mystery Shopping

Potřebujete získat objektivní zpětnou vazbu na svůj náborový proces či si jenom přejete ověřit, zda jsou Vaše postupy správné a efektivní? Potřebujete zpětnou vazbu na Vaše náborové oddělení, abyste zjistili jejich reakční dobu, způsob komunikace a vedení pohovorů?

 

Jsme schopni pro Vás sami projít celým náborovým procesem jako tajný kandidát, a vypracovat díky tomu opravdu validní výstupy na používaný způsob vyhledávání zaměstnanců. Ve spolupráci s Vámi pak vytvoříme odpovídající akční plán, který Vám pomůže ujasnit si požadavky a následně podniknout kroky potřebné ke zlepšení Vašich stávajících systémů.

Josef, majitel menší firmy

Josef je majitel menší sítě pekáren. Nábor zaměstnanců je čistě v jeho režii a rád by si jej prováděl sám i nadále. Problém však nastal, když začal být nespokojený s investovanými penězi do inzerce a finálním počtem nabraných uchazečů.

 

Naše úloha byla jasně stanovena, vytvořili jsme fiktivní životopis a vydávali se za potenciálního uchazeče Josefovy firmy, aniž by věděl, za jakým životopisem se skrýváme. Prošli jsme si výběrovým řízením od A do Z a poté mu poskytli zpětnou vazbu na celý proces.

 

Díky našemu pozorování jsme mu předali zpětnou vazbu a vypracovali plán nápravy, který mu posloužil jako záchytný bod, jak svůj náborový proces zefektivnit. Josefovi jsme dále snížili náklady na inzerci o 50 % díky změně náborové strategie.

PRIPADOVA STUIE.png

Mirek, spolumajitel sítě restaurací

Pan Mirek nebyl spokojen s tím, že jeho náborové oddělení žádalo zvýšení nástupních mezd zaměstnanců a argumentovalo tím, že je to jediná cesta, jak získat kvalitní uchazeče. 


Požádal nás tedy o HR Mystery svých zaměstnanců náborového oddělení. Výsledky Mystery průzkumu byly pro Mirka šokující. Výstup našeho pátrání spočíval v zjištění zásadních nedostatků, a to zejména velmi dlouhé reakční doby (kontaktování kandidáta od zaslání životopisu) a sjednané doby na pohovor až 14 dní.

 

Mirek nakonec svěřil celý nábor pod naši společnost, provádíme pro něj kompletní správu náboru, a s námi vybrané uchazeče po telefonních pohovorech zasíláme k druhému kolu výběrového řízení přímo vedoucím jeho restaurací po celé ČR.

PRIPADOVA STUIE.png

Pojďte do toho
s námi

Máte zájem o naše služby pro Vaši společnost?
Napište na katerina@21consult.cz

bottom of page